FIFE SHOW IN ZARAGOZA (SPAIN)
                                                                                                          September 2010


                                 L'HORTA DELU                                                                                                 L'HORTA WIKI

                    CH.LTCH Blemish X Larix's Tara                                                              CH.LTCH Blemish X Almerians Precious Piper
             
                                                  
     2 CAC & BIS NOMINATED IN ADULT CLASS (1 year)                                        2 CAC & BIS NOMINATED IN ADULT CLASS (1 year)

                                                                                                             ***